Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Izložba Terra Bannalis: Voda i biološka raznolikost Zrinske gore

U  Centru za šljivu i kesten postavljena je izložba pod nazivom: „Kulturni krajolik Zrinska gora”.

Tema izložbe je: Bogastvo prirode – Krajolik mogućnosti.

Izložbom su obuhvaćeni tradicija i običaji Zrinske gore; memorijalna baština, urbane povijesne cijeline; seoska naselja i tradicijska arhitektura; forifikacijska baština; arheološka baština Zrinske gore – antik; arheološka baština Zrinske gore –prapovijest; održivo korištenje prirodnih vrijednosti; ekološka mreža NATURA 2000, Zrinska gora HR2001356; značjni krajobraz/Regionalni park Zrinska gora; zaštita prirode Sisačko – moslavačke županije.

Autori izložbe su Ivana Miletić Čakširanin prof.; dr.sc. Sanja Lončar; Kata Benac dipl.inž.agr.vop.