Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Okrugli stol „Zaštita, promocija i očuvanje prirodnih vrijednosti Zrinske gore“

U utorak,  28. svibnja 2019. godine,  u Centru za šljivu i kesten, održan je  okrugli stol na temu „ Zaštita, promocija i očuvanje prirodnih vrijednosti Zrinske gore“.

Okrugli stol je jedna od aktivnosti na projektu “Ekološki centar – Vrata Zrinske gore“, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Promicanje održivog razvoja prirodne baštine KK. 06.1.2.02. Organizator   okruglog stola je Javna ustanova za Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko – moslavačke županije, partner na projektu.

U sklopu okruglog stola predstavljene su slijedeće teme:

Matija Bučar, prof.:  “Šumske sastojine Zrinske gore”
Berislav Ličina, prof.: “Šuma zimi (edukacijski projekt)”
Mr. sc. Tihomir Pejnović, dipl. ing.:  “Obnova šumskih sastojina”
Dr.sc. Nikica Sprem,; “Lovni turizam na području Banovine”
Đuro Juić, dipl. Pravnik,: “Rasadnik pitomog kestena u Gornjoj Bačugi”

 

dav

sdr

dav