Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA

U srijedu, 27. ožujka 2019. godine, djelatnici Centra za šljivu i kesten zajedno sa jednim članom Udruge Put kestena su zasadili 97 sadnica Petrinskog marona. U proljeće 2018. godine podloge su nacijepljene sa plemkama kestena iz Križ Hrastovački te su sada presađene na ranije pripremljenu površinu veličine 1 Ha. Prilikom sadnje u sadne jame na korijenov sustav dodavalo se mineralno gnojivo, konjski peletirani gnoj te Florafin supstrat. Sadnice su sljedeći dan zalivene sa oko 1000 litara vode.