Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Mikropropagacija lijeske

U petak 08. ožujka 2019. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu obavljena je treća mikropropagacija lijeske.

Ovom prilikom, budući da su grančice uzete u fazi početka vegetacije, na 30 hranjivih podloga su naseđeni meristemi vršnih pupova zajedno sa nodalnim segmentima. Za razliku od prethodne dvije mikroprpagacije kada su nasađivani samo meristemi spavajućih vegetativnih pupova, početak vegetacije nakon zimskog mirovanja omogućio je izoliranje te nasađivanje i nodalnih segmenata.

Provedena istraživanja ukazuju da se ovakvim načinom nasađivanja na hranjive podloge povećava uspjeh.

Supkultivirani uzorci iz prethodnih mikropropagacija su ponovno prerbačeni na nove hranjive podloge te se čeka njihovo intenzivnije bujanje.

 

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek