Javna ustanova za obrazovanje odraslih

MIKROPROPAGACIJA LIJESKE

U ponedeljak 28. siječnja 2019. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu obavljena je druga mikropropagacija lijeske. Na hranjive podloge nasađeno je dodatnih 60 vegetativnih pupova te su stavljeni u komoru rasta. Grančice sa pupovima su uzete iz nasada prije tjedan dana. Cilj druge mikropropagacije bio je povećati broj supkultiviranih biljaka te nasaditi pupove koji su trenutno u fazi zimskog mirovanja.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek