Javna ustanova za obrazovanje odraslih

POSTAVLJANJE LAMPI U KOMORI RASTA LABORATORIJA CENTRA

U ponedeljak 05. studenog 2018. godine počela je pripema za daljni razvoj sadnog materijala lijeske, čija mikropropagacija je krenula na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa kojim je Centar uspostavio suradnju.

Radovi uključuju postavljnje fluora lampi koje su nephodne za razvoj biljaka na hranjivim podlogama te njihovo daljnje zakorjenjivanje u komori rasta.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek