Javna ustanova za obrazovanje odraslih

U petak, 26. listopada počela je priprema terena za podizanje nasada kestena na pokusnoj parceli Centra za šljivu i kesten. Sadnice su  uzgojene u rasadniku Centra, cijepljenje su u  proljeće 2018.godine.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek