Javna ustanova za obrazovanje odraslih

PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA

 

Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA

Zaštita okoliša i prirode,očuvanje i oplemenjivanje svojte pitomog kestena (Natura 2000 – Uredba o ekološkoj mreži, Referentna lista 9260 Prilog II)   hhghjmgh g CILJEVI PROJEKTA Podizanje nove plohe i rasadnika pitomog kestena na 22.000 m², cijepljenjem podloga plemkama s registriranih matičnih stabala, a koja su predmet istraživanja genetskih osobina u okviru prvog projekta “Pokusni nasad pitomog kestena”, kojeg financira FZOEU i Grad Petrinja sa 180.000,00 kn.   Opći cilj projekta je očuvanje i obnavljanje šumske svojte i ugrožene vrste pitomog kestena, ali i za voćarsku proizvodnju, pčelarstvo, razvoj turizma, za biološku obnovu područja i druge koristi. Specifični cilj projekta je i ubrzanje priprema prema izdvajanju potencijalnog genotipa i proizvodnju sadnica. Projekt uključuje pripremu zemljišta, uređenje nove plohe sa žičanom ogradom visine 125 cm, obrada zemljišta oranjem,  gnojidbom, frezanjem,  uređenje prilaznog puta, uzgoj podloga za sadnice i cijepljenje plemkama s registriranih matičnih stabala u Centru za šljivu i kesten, sadnja sadnica na zadanoj površini, formiranje i organizacija rasadnika na istoj površine veličine oko 3.600 m², predstavljanje projekta na okruglom stolu, prezentacija putem interneta,  medija, Plodovi zemlje.

Vrijednost projekta je 100.000,00 kuna.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek