Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Proizvođač/ica sadnog materijala pomotehničkim i ampelotehničkim mjerama

Pomotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na voćkama tijekom cijele vegetacijske godine. Pomotehničke mjere: rezidba, povijanje grana, poluprstenovanje, prstenovanje i prorjeda plodova.

Ampelotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na vinovoj lozi tokom cijele vegetacijske godine. Ampelotehničke mjere su: rezidba, pljevljenje, pinciranje, zalamanje i vršikanje.

Program usavršavanja Proizvođač/ica sadnog materijala pomotehničkim i ampelotehničkim mjerama sastoji se od 173 sata nastave, 68 sati predavanja i 105 sati praktične nastave.

Polaznici završetkom programa će moći razlikovati pomotehničke i ampelotehničke mjerem, primjeniti propise koje se odnose na proizvodnju sadnog materijala te ostale pomotehničke i ampelotehničke mjere, razlikovati nove načine i suvremene metode proizvodnje sadnog materijala, vrste uzgojnih oblika i načine održavanja voćaka i vinove loze, izvesti pomotehničke i ampelotehničke zahvate, uptrijebiti materijale, alate, uređaje i strojeve koji se koriste u pomotehnici i ampelotehnici voćaka i vinove loze na pravilan i stručan način, planirati troškove, marketing i prodaja sadnica voćaka i vinove loze te primjeniti mjere zaštite na radu i prvu pomoć. Predavači u programu su stručnjaci s Agronomskog fakulteta, Poljoprivredne-šumarske savjetodavne službe te lokalni stručnjaci u raznim područjima. Nakon odslušanih predavanja i odrađene praktične nastave, polaznici pristupaju završnoj provjeri praktičkih vještina i pismenoj provjeri znanja, te nakon uspješne položene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o usavršavanju s pravom upisa u radnu knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek