Javna ustanova za obrazovanje odraslih

E4E – Education for Employement / EzaE – Obrazovanje za zapošljavanje

Naziv projekta: E4E – Education for Employment / EzaE -Obrazovanje za zapošljavanje
Trajanje projekta: 12 mjeseci ( listopad 2013.  do listopad 2014. godine)
Vrijednost projekta: 149.955,71 euro
Projektne aktivnosti:  

1.      Priprema i izvođenje obrazovnog programa

·         Sastanci radne skupine

·         Izrada programa usavršavanja

·         Nabava alata i opreme potrebne za izvođenje programa

·         Edukacija nastavnika i osoblja za specifične vještine

·         Izbor kandidata za usavršavane

·         Izvođenje usavršavanja

·         Studijski posjet Osijeku i Sloveniji

·         Dodjela diploma polaznicima

2.      Razvoj plana zapošljavanja u poljoprivredi

·         Definirati i uspostaviti optimalan mehanizam zajedničke suradnje među dionicima u sektoru zapošljavanja , poljoprivrednom sektoru, ustanovama za obrazovanje odraslih i stručnim službama grada

·         Izrada plana zapošljavanja u poljoprivredi

·         Prezentacija Plana zapošljavanja u poljoprivredi

3.      Vidljivost projekta

·         Izrada i održavanje web stranice

·         Dizajn, tiskanje i dijeljenje materijala o vidljivosti projekta

·         Radio emitiranje

·         Organizacija medijskih konferencija za osiguranje vidljivosti projekta

Projektni sažetak:

Projektom „E4E – Education for Employment“ se uspostavlja suradnje između dvije ustanove za obrazovanje odraslih: Centra za šljivu i kesten i Pučkog otvorenog učilišta Križevci kroz razmjenu iskustava, zajednički rad, nabavu potrebne opreme, izradu novonastalog programa usavršavanja “Pomotehničar – Ampelotehničar“ čijim će završetkom  mladi, nezaposleni voćari i poljoprivredni tehničari steći nova znanja i praktična iskustva te time postati konkurentniji na tržištu rada.

Projektom će se  kroz zajedničke sastanke dionika iz sektora voćarstva, lokalnih vlasti i ustanova za obrazovanje odraslih razviti Plan zapošljavanja u poljoprivredi na lokalnom nivou s ciljem povećanja kompetencija i zapošljivosti odraslih polaznika.

 

Glavni cilj:

Doprinijeti suradnji ustanova za obrazovanje odraslih, poslodavaca i lokalnih vlasti radi povećanja kompetencija i zapošljivosti odraslih osoba povećanjem stručnog  znanja i vještina.

Ciljne skupine:

Nezaposleni (SSS, voćarskog ili općeg poljoprivrednog smjera), nastavnici (predavači u sklopu programa), poslodavci u voćarstvu (firme, OPG-i), lokalna uprava (gradovi Petrinja i Križevci), ustanove za obrazovanje odraslih (Centar za šljivu i kesten i Pučko otvoreno učilište Križevci).

 

 

 

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek