Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Educational training programe – Ecological Agricultural Enterpreneur

Naziv projekta: Educational Training Programme – Ecological Agricultural Entrepreneur / Program osposobljavanja Ekološki/a poljoprivredni/a gopodarstvenik/ica
Trajanje projekta: 12 mjeseci (studeni  2010. do studeni 2011. godine)
Vrijednost projekta:             192 930,37 EUR
 
Aktivnosti: 1.      Stvoreni ljudski i materijalni uvjeti za izobrazbu po novo verificiranom programu

·         Priprema materijalnih i ljudskih uvjeta za izobrazbu po novo verificiranu programu

 

2.      Moderniziran i verificiran postojeći program za osposobljavanje odraslih „Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica“ i njegova primjena kod svih partnera

·         Izrada moderniziranog programa osposobljavanja

·         Verifikacija programa osposobljavanja

 

3.      Osigurana kontinuirana edukcija u poljoprivredi

·         Izrada baze i odabir stručnjaka za održavanje edukacije

·         Treninzi za predavače

·         Izrada baze sudionika edukacijskog programa

·         Održavanje edukacijskih programa

 

4.      Povećana razina stručnog znanja poljoprivrednika

·         Informativne radionice

·         Info točka za poljoprivrednike

·         Konferencije i znanstveni skupovi

·         Objava stručnih članaka

·         Studijska putovanja – terenska nastava

·         Info brošure

 

Projektni sažetak:

Loš ekonomski standard lokalnog stanovništva i poljoprivrednika, slaba obrazovna struktura poljoprivrednika, raseljenost ljudi u ruralnom području, te nedostatak stručnih kadrova i specifičnih programa osposobljavanja u lokalnoj sredini glavni su razlozi za pokretanje i provedbu ovog projekta. Centar za šljivu i kesten je prva ustanova u Republici Hrvatskoj koja ima verificirani program Ekološki/a poljoprivredni/a  gospodarstvenik/ica ovim projektom stvoriti će se materijalni i ljudski uvjeti za izobrazbu po novo verificiranom programu, modernizirat će se  i verificirati postojeći program te provesti osposobljavanje kod partnera na projektu: Centra za šljivu i kesten, Pučkog otvorenog učilišta Novska i Učilišta Apis iz Velika Gorice, osigurati će se kontinuirana edukacija u poljoprivredi te povećati razina stručnog znanja poljoprivrednika.

Glavni cilj:

Doprinijeti povećanju poljoprivredne aktivnosti na području Banovine, Zapadne Slavonije, Korduna i Turopolja.

Ciljne skupine:

Nezaposleni, poljoprivrednici i lokalno stanovništvo s područja Banovine, Slavonije, Posavine i Korduna, poljoprivredne zadruge i potencijalni investitori.

 

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek