Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Proizvođač/ica rakija i likera

rakija2Rakija je žestoko piće dobiveno destilacijom fermentiranog voća. Sadržaj alkohola obično iznosi oko 40% a domaća rakija može biti jača, 50-60%. Rakija se smatra pićem mnogih slavenskih naroda a popularna je i u Hrvatskoj. Najpoznatija vrsta rakije je šljivovica. Program osposobljavanja Proizvođač/ica rakija i likera sastoji se od 136 sati nastave, 72 sati predavanja i 64 sata praktične nastave. Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja tradicije proizvodnje rakija i likera,
zakonskih propisa koji se odnose na proizvodnju i distribuciju, razlikuju vrste rakija i likera te sirovine koje se koriste za proizvodnju, koriste odgovarajuće postupke u preradi sirovina, proizvodnji , doradi i čuvanju rakija i likera, koriste opremu i uređaje za proizvodnju i čuvanje, planiraju troškove i plasman proizvoda na tržište te provode mjere zaštite na radu i prvu pomoć. Predavači na programu su stručnjaci s Agronomskom fakulteta, iz Poljoprivredne savjetodavne službe i lokalni stručnjaci u raznim područjima. Nakon odslušanih predavanja i odrađene praktične nastave polaznici pristupaju završnoj provjeri znanja – provjeri praktičnih vještina i pismenoj provjeri znanja, te nakon uspješno položene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o osposobljavanju s pravom upisa u radnu knjižicu.

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek