Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Unosi u kategoriji Programi

Vinogradar/ka-podrumar/ka

Vinogradar/ka-podrumar/ka
Vinogradarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem vinove loze i proizvodnjom grožđa i vina. Vinova loza uspijeva u umjerenoj klimatskoj zoni. Na sjevernoj polutci uspijeva otprilike između 30. i 50. paralele. Na južnoj južnoj polutci uspijeva uspijeva između 30. i 40. paralele. Najveći svjetski proizvođači grožđa i vina su Francuska [...]

Mljekar/ica-sirar/ica

Mljekar/ica-sirar/ica
Proizvodnja sira jedan je od najstarijih postupaka za konzerviranje lakopokvarljive hrane kao što je mlijeko, koje se spontano kiseli i gruša. Sirevi predstavljaju najznačajniju, a ujedno i najbrojniju porodicu mliječnih proizvoda. Umijeće izrade sireva ima veoma dugu tradiciju i seže duboko u prošlost, u razdoblje ranog starog vijeka. Proizv [...]

Pčelar/ica

Pčelar/ica
Pčelarstvo je specifična grana stočarstva u kojoj stočar nije nužno vezan za vlastito zemljište. U pčelarstvu razlikujemo seleće pčelarstvo (u kojem pčelar seli košnice u blizinu paše ovisno o godišnjem dobu) i stacionirano pčelarstvo kod kojeg je pčelar smješta košnice uglavnom na jednoj lokaciji i, kao noviju granu, ekopčelarstvo. Pčelari s [...]

Voćar/ica

Voćar/ica
Republika Hrvatska ima vrlo povoljne ekološke uvjete za uspješan uzgoj i proizvodnju velikog broja vrsta voća. Upravo zbog toga prepoznali smo važnost obrazovanja za kvalitetniju proizvodnju i napredak voćarstva na području Petrinje, Banovine i Hrvatske, te verificirali program osposobljavanja za zanimanje Voćar/ica. Program osposobljavanja s [...]

Ekološki/a poljoprivredni/a gospodars...

Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica
Ekološka poljoprivreda je poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koriste [...]