Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Unosi u kategoriji Programi

Pčelar/ica

Pčelar/ica
Pčelarstvo je specifična grana stočarstva u kojoj stočar nije nužno vezan za vlastito zemljište. U pčelarstvu razlikujemo seleće pčelarstvo (u kojem pčelar seli košnice u blizinu paše ovisno o godišnjem dobu) i stacionirano pčelarstvo kod kojeg je pčelar smješta košnice uglavnom na jednoj lokaciji i, kao noviju granu, ekopčelarstvo. Pčelari s [...]

Voćar/ica

Voćar/ica
Republika Hrvatska ima vrlo povoljne ekološke uvjete za uspješan uzgoj i proizvodnju velikog broja vrsta voća. Upravo zbog toga prepoznali smo važnost obrazovanja za kvalitetniju proizvodnju i napredak voćarstva na području Petrinje, Banovine i Hrvatske, te verificirali program osposobljavanja za zanimanje Voćar/ica. Program osposobljavanja s [...]

Ekološki/a poljoprivredni/a gospodars...

Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica
Ekološka poljoprivreda je poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koriste [...]

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek