Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, ar...

Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
U četvrtak , 22.07.2021., započeto je osposobljavanje nove grupe polaznca na programu uzgajivač i prerađivač ljekovitog,a aromatičnog i začinskog bilja. Polaznice progrma su pripadnice ciljne skupine ” Kad se naše ruke slože”, program zaželi-faza II. kojeg provodi Lokalna akcijska grupa UNA. Ovaj projekt sufinanciran je sred [...]

Završna provjera znanja

Završna provjera znanja
Članice Udruge osoba s invaliditetom Sisčko – moslavačke županije , polaznice programa osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, polagale su završnu pisnu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja iz [...]

Podizanje začinskog vrta

Podizanje začinskog vrta
Članice Udruge osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije, polaznice programa osposobljavnja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja u sklopu praktične nastave izradile su vrt od ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja pod nadzorom predavača i mentora na teorijskoj i praktičnoj nastav [...]

Izrada krema, tinktura, macerata i sa...

Izrada krema, tinktura, macerata i sapuna od ljekovitog bilja
Članice Udruge osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije, polaznice programa osposobljavnja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja u sklopu praktične nastave izrađivale su macerate, tinkture ,kreme i sapune od ljekovitog bilja pod nadzorom predavač i mentor na teorijskoj i praktično [...]

Provjera stečenih znanja

Provjera stečenih  znanja
dav Članice Udruge pomoć starijim osobama Petrinja, polaznice programa osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, polagale su završnu pisnu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o [...]

Program osposobljavanja za uzgajivača...

Program osposobljavanja za uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
U Centru za šljivu i kesten započelo je osposobljavanje za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Polaznice progama su članice Udruge osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije. Program osposobljavanja provodi se u sklopu projekta “Novim vještinama za bolju zajednicu” financira [...]

Praktična nastva

Praktična nastva
Članice Udruge pomoć starijim osobama, polaznice programa osposobljavnja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja u sklopu praktične nastave izrađivale su kreme od ljekovitog bilja pod nadzorom predavač i mentor na teorijskoj i praktičnoj nastavi Nevenke Mrmić, dipl.ing.agr. Program osposob [...]

Završna provjer stečenih znanja

Završna provjer stečenih znanja
Članice Udruge za brigu o ženi i obitelji Sisak , polaznice programa osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, polagale su završnu pisnu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja izdaje im se Uvjerenje o ospo [...]

Praktična nastava

Praktična nastava
Polaznice programa osposobljavnja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja u sklopu praktične nastave izrađivale su macerate, tinkture i sapune od ljekovitog bilja pod nadzorom predavač i mentor na teorijskoj i praktičnoj nastavi Nevenke Mrmić, dipl.ing.agr. Program osposobljavanja s provodi [...]

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovan...

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Prnjavor Čuntićki 1, 44250 Petrinja, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje Institucija:Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 PetrinjaOpis programa:16:00–17:30 -Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korište [...]

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek