Javna ustanova za obrazovanje odraslih

RASPORED PREDAVANJA EKOLOŠKI/A POLJOP...

RASPORED PREDAVANJA EKOLOŠKI/A POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/ICA

PRVO PREDAVANJE EKOLOŠKI/A POLJOPRIVR...

PRVO PREDAVANJE EKOLOŠKI/A POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA
Pozivamo sve zainteresirane polaznike da nam se pridruže na prvom predavanju programa osposobljavanja  EKOLOŠKI/A POLJOPRIVREDNI/A GOSPODARSTVENIK/CA koje će se održati  u ponedjeljak 24. listopada 2016. godine u prostorijama Centra za šljivu i kesten, s početkom u 18.oo sati. Uvjet za pohađanje izobrazbe: navršenih 18 godina završena mi [...]

Odluka o darivanju Dječjeg istraživač...

Odluka o darivanju Dječjeg istraživačkog centra (DIC) u Prnjavoru Čuntićkom
      PETRINJA – Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje 29. lipnja 2016. godine prihvaćena je Odluka o darivanju Javnoj ustanovi Centru za šljivu i kesten na korištenje i upravljanje nekretnine (bivši Dječji istraživalački centar) u vlasništvu Grada Petrinje u Prnjavoru Čuntićkom.   OPŠIRNIJI OPIS Područja rada: [...]

UPIS u program osposobljavanja EKOLOŠ...

UPIS u program osposobljavanja EKOLOŠKI/A POLJOPRIVREDNI/A  GOSPODARSTVENIK/ICA.
Centar za šljivu i kesten, Donja Bačuga 108c, Petrinja POZIVA  sve  zainteresirane za UPIS u program osposobljavanja Ekološki/a poljoprivredni/a  gospodarstvenik/ica      Zainteresirani korisnici ovog programa mogu biti mladi poljoprivrednici koji se planiraju javiti na natječaj Mjera 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim pol [...]

RASPORED SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA...

RASPORED SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA  SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
MREŽA SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN   2016     Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Danon, Dow AgroScie [...]

ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA ...

ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA (TRAKTORSKE PRSKALICE I RASPRŠIVAČI)
POZIV na ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (traktorske prskalice i raspršivači)  koje će se održati u četvrtak 19. svibnja 2016. godine od 8.00 do 13.00 sati u Centru za šljivu i kesten, Donja Bačuga.

“DAN OTVORENIH VRATA”

“DAN OTVORENIH VRATA”
PETRINJA –  U sklopu Europskog tjedna, Petrinjska razvojna agencija PETRA organizirala je „Dan otvorenih vrata” postavljanjem info štanda u petrinjskom Gradskom parku.  U nastavku EU tjedna u Petrinji građanima su predstavljene aktivnosti „Poslovnih zona Petrinja” i „Centra za šljivu i kesten”.     Centra za šljiv [...]

„Pitomi kesten – banovinska maslina“

„Pitomi kesten – banovinska maslina“
10. svibanj 2016. godine GORNJA BAČUGA – Na pokusnom nasadu pitomog kestena u Gornjoj Bačugi održan je susret svih partnera i prezentacija projekta očuvanja, obnove i oplemenjivanja pitomog kestena. Pokusni nasad pitomog kestena u Gornjoj Bačugi obišli su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatskih šuma, [...]

Projekt „PUT KESTENA“

Projekt „PUT KESTENA“
OPIS PROJEKTA   Šumska gospodarska jedinica Tješnjak-Vučjak-Javor, kao kompaktna cjelina, predstavlja dio padina Zrinske gore koja je u neposrednoj blizini grada Petrinje, a okružena je nizom seoskih naselja sa sjeverne, južne i jugozapadne strane. Na istočnoj strani taj kompleks kestenove šume presijeca rijeka Petrinjčica, a sa sjevero [...]

Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA

Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA
Projekt PRVA PLOHA PETRINJSKOG MARONA   Zaštita okoliša i prirode,očuvanje i oplemenjivanje svojte pitomog kestena (Natura 2000 – Uredba o ekološkoj mreži, Referentna lista 9260 Prilog II)   CILJEVI PROJEKTA Podizanje nove plohe i rasadnika pitomog kestena na 22.000 m², cijepljenjem podloga plemkama s registriranih matičnih s [...]