Javna ustanova za obrazovanje odraslih

Završna provjera znanja

Završna provjera znanja
Polaznice programa osposobljavanja za poslove prerađivača voća i povrća, polagale su završnu pisanu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja polaznicama se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za prerađivača voća i povrća . Program osposobljavanja za [...]

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovan...

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Prnjavor Čuntićki 1, 44204 Prnjavor Čuntićki, Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, učionica – prizemlje Institucija:Centar za šljivu i kesten Donja Bačuga 108 C , 44250 PetrinjaOpis programa:9:00– 10:30Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo [...]

Izrada prerađevina od voća i povrća

Izrada prerađevina od voća i povrća
Polaznice programa osposobljavanja za poslove prerađivača voća i povrća u sklopu praktične nastave pripremale su prerađevine od voća i povrća . Polaznice su po zadanoj recepturi pripremile pekmez, džem, marmeladu , kompote, sokove, ajvar , salate, kisele krastvce, ciklu , gljive i papriku. Praktičnom pripremom prerađevina od voća [...]

Prerađivač voća i povrće

Prerađivač voća i povrće
U utorak, 21.09.2021., započelo je osposobljvanje 20 polaznica na programu osposobljavanja za poslove prerađivača voća i povrća. Polaznice će odslušati 140 sati teorijske i praktične nastave te steći kompetencije i znanja koje će im omogućiti da formaliziraju vještine i znanja za koje posjeduju prethodna praktična iskustva . Kompetencij [...]

Održiva uporaba pesticida

Održiva uporaba pesticida
Centar za šljivu i kesten vrši upis za izobrazbu o pravilnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA) INFORMACIJE: 044/494-983 099/408-37-95 centar.sljiva@gmail.com nevenkamrmic@gmail.com Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, Prnjavor Čuntićki 1b, 44 250 Petrinja

Upis u programe osposobljavanja za 20...

Upis u programe osposobljavanja za 2021/2022 godinu
Centar za šljivu i kesten vrši upis u programe osposobljavanja za 2021/2022. godinu. Upisati se možete u slijedeće programe osposobljavanja: Ekološki poljoprivredni gospodarstvenikVoćarVinogradar/podrumarProizvođač povrćaMljekar/sirarPčelarProizođač suhomesnatih proizvodaProizvođač rakija i likeraPrerađivač voća i povrćaUzgajivač [...]

Završna provjera znanja

Završna provjera znanja
Polaznice programa osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, polagale su završnu pisanu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja polaznicama se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za uzgajivača i prerađi [...]

Izrada pripravaka od ljekovitog bilja

Izrada pripravaka od ljekovitog bilja
Polaznice programa osposobljavnja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u sklopu praktične nastave izrađivale su macerate, tinkture ,kreme i sapune od ljekovitog bilja pod nadzorom predavač i mentor na teorijskoj i praktičnoj nastavi Nevenke Mrmić, dipl.ing.agr. Polaznice progrma su pripadnice c [...]

Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, ar...

Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
U četvrtak , 22.07.2021., započeto je osposobljavanje nove grupe polaznca na programu uzgajivač i prerađivač ljekovitog,a aromatičnog i začinskog bilja. Polaznice progrma su pripadnice ciljne skupine ” Kad se naše ruke slože”, program zaželi-faza II. kojeg provodi Lokalna akcijska grupa UNA. Ovaj projekt sufinanciran je sred [...]

Završna provjera znanja

Završna provjera znanja
Članice Udruge osoba s invaliditetom Sisčko – moslavačke županije , polaznice programa osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, polagale su završnu pisanu i praktičnu provjeru stečenih znanja i vještina prema planiranim ishodima učenje. Nakon uspješno završene provjere znanja i [...]

Poveznice

Obrazovanje za zapošljavanje

obrazovanje-za-zaposljavanje

Grad Petrinja

agronomski-fakultet

Agronomski fakultet

agronomski-fakultet

Poljoprivredna savjetodavna služba

poljoprivredna-savjetodavna-sluzba

Hrvatske šume

hrvatske-sume

Poljoprivredni institut Osijek

poljoprivredni-institut-osijek